Conversaties over een faire bijdrage

En wat betaalt een werkloze dan voor jouw uurloon?

Aha dat is de meest faire bijdrage! Dan laat ik die gewoon een wederdienst doen. Dat kan het bakken van een taart zijn of eens meehelpen op een logistieke reis, flyeren of samen iets organiseren. Voor dezelfde hoeveelheid tijd dat ik aan een fiets werk, kan de ander dan de eigen gratis tijd voor een nuttige besteding omruilen.