El Laboristo is een organisatie dat zich interesseert in alles wat anderen laten liggen. Het is een centrum waar kennis en materiaal wordt ontvangen, geherwaardeerd en doorgegeven aan zij die het nodig hebben. De vzw is een autodidactisch experiment mét impact op de samenleving.

El Laboristo is een creatieve fabriek. Wat wij produceren is een opeenvolging van zelf-gemaakte spullen, voorstellingen en instrumenten. Kunstelen en experimenteren doen we aan de lopende band want je kan je gehele omgeving assimileren en van jezelf maken. Dit kan in je eentje of in een ploeg want door inspiratie en motivatie te zoeken bij anderen, hou je jezelf onder stoom. In onze fabriek wordt reproductie gezien als een kunst en niet als een hersendood gekopïeer. Op deze manier wilt El Laboristo tonen dat een DIY-mentaliteit en een circulaire mindset voor heel wat vuurwerk kan zorgen.