HOE

De vzw verzamelt fietswrakken en weesfietsen bij particulieren en organisaties in de Gentse binnenstad. Deze doorlopen dan een grondige restauratie onder leiding van een ervaren fietsmechanieker.

Eerst wordt een fiets gestript van alle niet- bruikbare onderdelen. Na het strippen, wordt er dan beslist of het nog de moeite loont om de fiets te herstellen. Indien niet dan wordt de fiets verder gedemonteerd om de bruikbare onderdelen op andere fietsen te kunnen gebruiken.

Alvorens het fietswrak opnieuw op te bouwen, wordt deze eerst met de hogedrukreiniger gepoetst. Zo kunnen we

met propere handen beginnen aan de restauratie. Hiervoor gebruiken we ook zoveel mogelijk gerecupereerde materialen.

Hoewel tijdens het restauratieproces elke leerling wordt begeleid, wordt ook alle herstelwerk achteraf uitvoerig negekeken en getest door de leerkracht. Hij of zij geeft de leerling tekst en uitleg indien de fiets toch nog wat revisie nodig heeft.

De vzw probeert dan het resultaat van dit studiewerk, te verkopen aan particulieren en sympathisanten. We doen dit aan de hand van een actieve promotiecampagne. De opbrengst hiervan wordt aangewend om de werking verder uit te breiden.