Leersituaties

Jonge mensen ontbreken de ervaring van specialisten en experten, maar kunnen dit compenseren door zich te organiseren. Door te leren in een gedeelde ruimte steek je makkelijker iets van elkaar op. El Laboristo wilt dit vrij verkeer van informatie en vaardigheden faciliteren. Onze ateliers beschouwen we daarom als leersituaties waar iedereen van elkaar leert. Je hoeft immers niet te wachten totdat je een reparatie of realisatie perfect kan uitvoeren; zelfs de meest prille kennis kan een ander al op weg helpen!

El Laboristo verplicht niemand om samen te werken. Het is voldoende om apart naast elkaar te werken. Leersituaties vormen een ideaal kader waarin je jezelf kan laten inspireren en motiveren door een ander bezig te zien in zijn of haar labeur en gepuzzel. Het is deze intrinsieke interesse in het werk van de ander dat wel een of andere vorm van samenwerking zal op gang brengen.

De mensen bij El Laboristo zijn er van overtuigd dat ze in hun vrije tijd ook productief kunnen zijn. Zij kiezen er voor om ontspanning te zoeken in een leuke hobby die ook een materieel resultaat oplevert. Zonder het belang van een goed boek of uitrustreis te willen onderschatten, gelooft El Laboristo dat je immers heel wat voldoening kan halen uit nuttig werk. El Laboristo beschouwt een hobby als een oefening in werkethiek, een manier om je zelfbeeld aan te scherpen door na te denken over hoe en waarom je wilt werken om je (financiele) positie in de maatschappij te behouden.