Labor Etiko

De medewerkers van El Laboristo zijn er van overtuigd dat ze in hun vrije tijd ook productief kunnen zijn. Zij kiezen er voor om ontspanning te zoeken in een leuke hobby die ook een materieel resultaat oplevert. Zonder het belang van een goed boek of uitrustreis te willen onderschatten, gelooft El Laboristo dat je immers heel wat voldoening kan halen uit nuttig werk. El Laboristo beschouwt een hobby als een oefening in werkethiek, een manier om je zelfbeeld aan te scherpen door na te denken over hoe en waarom je wilt werken om je (financiele) positie in de maatschappij te behouden of te verbeteren.

Er bestaan heel wat hindernissen om de waarde van jouw werk correct in te schatten. Veel maatschappelijke dynamieken leggen hoge vereisten aan de daadkracht van individuen. […] Vaak is het niet mogelijk om de tijd te nemen om duurzame en weloverwogen keuzes te maken over de manier waarop je voor jezelf een leven wenst uit te bouwen. El Laboristo strijdt voor het recht om als jongeman of vrouw vanaf nul te beginnen. Op onze inwerkplaatsen kan je zonder prestatiedruk of verplichtingen vaardigheden aanleren. Als student bepaal jij het tempo en productiviteit en zo leer je jezelf te motiveren, bij te sturen of simpelweg wat anders te proberen. Via inleidende vragen kunnen studenten persoonlijke drijfveren blootleggen. Als je kan articuleren wat je wel of niet graag doet, slaag je er in om steeds specifieker je eigen geluk te bevragen. El Laboristo hoopt zo de wilskracht en het zelfvertrouwen van haar medewerkers te versterken.

Meer zelfvertrouwen betekent niet alleen dat je jezelf kan beschermen voor verrassingen, onverwachte situaties of plotselinge reacties. Je gaat ook actief experimenteren met wat je gelukkiger maakt. Je gelooft in een maakbare wereld en gaat daar ook naar handelen. Stap voor stap verander je je eigen sociale positie en ga je zelfstandig je eigen leven onderhouden.

————-

Jonge mensen ontbreken de ervaring van specialisten en experten, maar kunnen dit compenseren door zich te organiseren. Door te leren in een gedeelde ruimte steek je makkelijker iets van elkaar op. El Laboristo wilt dit vrij verkeer van informatie en vaardigheden faciliteren. Onze ateliers beschouwen we daarom als leersituaties waar iedereen van elkaar leert. Je hoeft immers niet te wachten totdat je een reparatie of realisatie perfect kan uitvoeren; zelfs de meest prille kennis kan een ander al op weg helpen!

El Laboristo verplicht niemand om samen te werken. Het is voldoende om apart naast elkaar te werken. Leersituaties vormen een ideaal kader waarin je jezelf kan laten inspireren en motiveren door een ander bezig te zien in zijn of haar labeur en gepuzzel. Het is deze intrinsieke interesse in het werk van de ander dat wel een of andere vorm van samenwerking zal op gang brengen.

Maatschappelijk relevant leren en produceren

 • Het recupereren van fietswrakken en weesfietsen zorgt ervoor dat er minder afval wordt gegenereerd.
 • Adolescenten krijgen de mogelijkheid om na de schooluren zich nuttig bezig te houden.
 • Het studiewerk leidt tot verkoopbare producten
 • Een circulaire werking zorgt ervoor dat afval wordt gebruikt in andere / toekomstige projecten van El Laboristo.

Maatschappelijk relevant sporten en bewegen

 • Fietswrakken repareren is een arbeidsintensief proces.
 • Fietsen repareren is een combinatie van fysieke en creatieve arbeid

Projecten van lange adem

 • Praktisch en organisch leren dankzij toegang tot het juiste gereedschap en een inleiding tot de juiste woordenschat.
 • Promotie, distributie en logistiek worden zoveel mogelijk gedaan met behulp van spierkracht

Financieel onafhankelijk

 • De verkoop van fietsen moet er voor zorgen dat de kosten van dit project worden gedekt.

Inclusief

 • Er wordt tijd vrij gemaakt om op verplaatsing ook een jongerenwerking op te zetten.
 • De werking heeft een voldoende zichtbare karakter. Een open en uitnodigende houding tijdens het atelier laat ruimte voor alle leeftijden en vaardigheden.

Werkethiek bijbrengen

 • Deze werking is volledig vrijwillig en vrijblijvend. Je doet dus enkel datgene waar je zin in hebt.

Het Hout en Bosch atelier ziet het hergebruik van achtergelaten materiaal als een manier om ruimte te geven aan beginnende kunstenaars. Door kamers op te ruimen en meubilair te deconstrueren (en bij te houden), transformeer je een nutteloos gebouw om tot een plek vol mogelijkheden.

We willen ook het idee meegeven dat elke plaats maakbaar is. Je ‘bevrijdt’ een leegstaande ruimte tot iets van jezelf. Je richt die zelf in en hier kan je zo gek gaan als je wilt. Daarbovenop krijg je hierbij ook hulp en staat er gratis materiaal en gereedschap tot jouw beschikking! Zo geniet je van een een ideale start om jouw activiteiten uit te bouwen in een bruisende en open gemeenschap.